Footprint CO2.

Hoogste standaards, uitstekende kwaliteit.

De SPITZKE SPOORBOUW BV in Nederland staat het gehele prestatiepotentiaal en de technische middelen van de ondernemingsgroep SPITZKE ter beschikking. Met stricte inachtneming van de concrete eisen worden complete projecten voor de Nederlandse spoorwegen en voor de trams verwezenlijkt.

2019

Download: CO2 Bewust Certificaat niveau 5

Footprint 2018 (3C)

SPITZKE SPOORBOUW presenteert de CO2-footprints over 2018. In deze footprint zijn de nieuwste verbruikcijfers gepresenteerd.

Er is wederom sprake van een dalende trend in CO2 uitstoot, mede door het effect van de genomen reductiemaatregelen.

Download: Emissie inventarisatie 2018-1 en 2018-2

Vaststellen CO2-reductieprogramma 2016-2020 (4B2)(3B2)(5B2)

Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de kalenderjaren 2016 t/​m 2020 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. In 2018 heeft SPITZKE dit meerjaren reductieprogramma geëvalueerd en geconcludeerd dat gestelde doelen op schema lopen en diverse onderliggende acties zijn behaald.

Download: Evaluatie CO2 reductieprogramma 2018, CO2 reductieprogramma 2016-2020

Ketenanalyse

In 2018/​19 heeft SPITZKE SPOORBOUW een nieuwe ketenanalyse opgesteld met betrekking tot het hergebruik van uit de baan vrijkomende betondwarsliggers. Aangezien de meeste houten dwarsliggers inmiddels zijn vervangen is de volgende vernieuwingsstap het vervangen van de betondwarsliggers die sinds de jaren ’70 zijn ingebouwd. In de ketenanalyse is de mogelijkheid onderzocht van de inzet van oude dwarsliggers voor de productie van

Download: Ketenanalyse dwarsliggers 2018

Sectorinitiatieven (3.D.1) 

Sinds het begin heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzocht de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. Ondanks de impulsen van Spitzke om de werkgroep nieuw leven in te blazen, bleek dit toch niet meer haalbaar en werd deze opgeheven.

Medio 2016 heeft SPITZKE daarom besloten aan te sluiten bij een nieuw sectorinitiatief, namelijk NederlandCO2neutraal. Hier wordt vier keer per jaar actief over de mogelijkheden tot CO2 reductie gesproken met diverse sectoren binnen de bouw.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.

Voor meer informatie omtrent CO2 reductie en de CO2 prestatieladder verwijzen wij naar de website van SKAO: www.SKAO.nl

2018

Download: Handboek CO2 2016 inclusief communicatieplan, CO2 Bewust Certificaat niveau 5

Footprint 2016-2017 (3C)

SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO2-footprints over 2016-2 en 2017-1. Deze footprints zijn geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. In beide footprints zijn de nieuwste conversiefactoren gehanteerd waardoor een zuivere trendanalyse ten opzichte van voorgaande jaren lastig is.

Voor de beeldvorming hebben wij in onderstaande trendanalyse de getallen van beide nieuwe footprints nog afgezet tegen de oude conversiefactoren. Hieruit valt op te maken dat er nog immer sprake is van een dalende trend in CO2 uitstoot.

Download: Verklaring Emissie inventarisatie 2016-2 en 2017-1, 2018-2

Vaststellen CO2-reductieprogramma 2016-2020 (4B2)(3B2)(5B2)

Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de kalenderjaren 2016 t/​m 2020 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. Begin 2017 heeft SPITZKE dit meerjaren reductieprogramma geëvalueerd en geconcludeerd dat gestelde doelen op schema lopen en diverse onderliggende acties reeds zijn behaald, behoudens het gestelde doel voor reductie van scope 2. Reden hiervoor was dat de sterk veranderende organisatie onevenredig veel invloed had op dit doel, waardoord deze simpelweg niet behaald kon worden.

Download: Evaluatie CO2 reductieprogramma 2017-2018, CO2 reductieprogramma 2016-2020

Ketenanalyse

In 2016 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 en 2013 uitgevoerde ketenanalyse geactualiseerd. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is medio 2016 opnieuw herzien en geactualiseerd naar aanleiding van de publicatie van versie 3.0 van de CO2 prestatieladder.

Download: Ketenanalyse spoorballast 2016

Sectorinitiatieven (3.D.1)

De afgelopen jaren heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzocht de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. Ondanks de impulsen van Spitzke om de werkgroep nieuw leven in te blazen, bleek dit toch niet meer haalbaar.

Medio 2016 heeft SPITZKE daarom besloten aan te sluiten bij een nieuw sectorinitiatief, namelijk NederlandCO2neutraal.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.

2017

Download: Handboek CO2 2016 inclusief communicatieplanCO2 Bewust Certificaat niveau 5

Footprint 2015-2016 (3C)

SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO2-footprints over 2015-2 en 2016-1. Deze footprints zijn geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. In beide footprints zijn de nieuwste conversiefactoren gehanteerd waardoor een zuivere trendanalyse ten opzichte van voorgaande jaren lastig is.

Voor de beeldvorming hebben wij in onderstaande trendanalyse de getallen van beide nieuwe footprints nog afgezet tegen de oude conversiefactoren. Hieruit valt op te maken dat er nog immer sprake is van een dalende trend in CO2 uitstoot.

Download: Trendanalyse Footprints 2015, Verklaring Emissie inventarisatie 2015-2 en 2016-1, CO2 footprints 2015-2 en 2016-1

Vaststellen CO2-reductieprogramma 2016-2020 (4B2)(3B2)(5B2)

Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de kalenderjaren 2016 t/​m 2020 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. Begin 2017 heeft SPITZKE dit meerjaren reductieprogramma geëvalueerd en geconcludeerd dat gestelde doelen op schema lopen en diverse onderliggende acties reeds zijn behaald, behoudens het gestelde doel voor reductie van scope 2. Reden hiervoor was dat de sterk veranderende organisatie onevenredig veel invloed had op dit doel, waardoord deze simpelweg niet behaald kon worden.

Download: Evaluatie CO2 reductieprogramma 2013-2015, CO2 reductieprogramma 2016-2020

Ketenanalyse

In 2016 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 en 2013 uitgevoerde ketenanalyse geactualiseerd. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is medio 2016 opnieuw herzien en geactualiseerd naar aanleiding van de publicatie van versie 3.0 van de CO2 prestatieladder.

Download:  Ketenanalyse spoorballast 2016

Sectorinitiatieven (3.D.1)

De afgelopen jaren heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzocht de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. Ondanks de impulsen van Spitzke om de werkgroep nieuw leven in te blazen, bleek dit toch niet meer haalbaar.

Medio 2016 heeft SPITZKE daarom besloten aan te sluiten bij een nieuw sectorinitiatief, namelijk NederlandCO2neutraal.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.

2016

Download: Handboek CO2 2016 inclusief communicatieplan, CO2 Bewust Certificaat niveau 5

Footprint 2014-2015 (3C)

SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO2-footprints over 2014-2 en 2015-1. Deze footprints zijn geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. In beide footprints zijn de nieuwe conversiefactoren uit handboek 3.0 gehanteerd waardoor een zuivere trendanalyse ten opzichte van voorgaande jaren lastig is.

Voor de beeldvorming hebben wij in onderstaande trendanalyse de getallen van beide nieuwe footprints nog afgezet tegen de oude conversiefactoren. Hieruit valt op te maken dat er nog immer sprake is van een dalende trend in CO2 uitstoot.

Download:Trendanalyse Footprints 2015Verklaring Emissie inventarisatie 2014-2 en 2015-2 DefinitiefCO2 footprints 2014-2 en 2015-1 Definitief

Voortgang CO2-reductieprogramma 2013-2015 (4B2) (3B2) (5.B.2) & Vaststellen CO2-reductieprogramma 2016-2020 (4B2)(3B2)(5B2)

Het CO2-reductieprogramma bevatte de reductiedoelen voor de kalenderjaren 2013 t/​m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. Begin 2016 heeft SPITZKE dit meerjaren reductieprogramma geevalueerd en geconcludeerd dat gestelde doelen en acties zijn behaald, behoudens het gestelde doel voor reductie van scope 2. Reden hiervoor was dat de sterk veranderende organisatie onevenredig veel invloed had op dit doel, waardoord deze simpelweg niet behaald kon worden.

De uitkomsten van bovenstaande meerjarenplan vormde vervolgens weer input voor het nieuwe meerjaren reductieprogramma 2016-2020. Hieronder is dit nieuwe meerjarenprogramma terug te vinden.

Download: Evaluatie CO2 reductieprogramma 2013-2015, CO2 reductieprogramma 2016-2020

Ketenanalyse

In 2016 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 en 2013 uitgevoerde ketenanalyse geactualiseerd. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is medio 2016 opnieuw herzien en geactualiseerd naar aanleiding van de publicatie van versie 3.0 van de CO2 prestatieladder.

Download: Ketenanalyse spoorballast 2016

Sectorinitiatieven (3.D.1)

De afgelopen jaren heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzocht de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. Ondanks de impulsen van Spitzke om de werkgroep nieuw leven in te blazen, bleek dit toch niet meer haalbaar.

Medio 2016 heeft SPITZKE daarom besloten aan te sluiten bij een nieuw sectorinitiatief, namelijk NederlandCO2neutraal.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.

2015

Download: Handboek CO2 2015 inclusief communicatieplan, CO2 Bewust Certificaat niveau 5

Footprint 2013-2014 (3C)

SPITZKE SPOORBOUW presenteert de concept CO2-footprint over 2014-2 (juli – december 2014). Deze footprint wordt binnenkort geverifieerd door Energieconsult. In onderstaande trendanalyse, waarin ook de 2e helft van 2014 is opgenomen, is te zien dat de CO2-uitstoot van SPITZKE SPOORBOUW in 2014 verder is gedaald!

Begin 2016 zal SPITZKE reeds de footprint over 2015 gereed hebben, waarna ook deze ter verificatie zal worden aangeboden aan Energieconsult. Het is onze ambitie om met ingang van 2016 de footprint synchroon te laten lopen met het kalenderjaar i.p.v. het boekjaar (zoals in het verleden).

Download:Trendanalyse Footprints 2014, Verklaring Verificatie Emissieinventaris 2013-2/​2014-1, Footprint 2013-2, Footprint 2014-1, Footprint 2014-2

Voortgang CO2-reductieprogramma 2013-2015 (4B2) (3B2) (5.B.2)

Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de jaren 2013 t/​m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. De focus lag in 2013 op reductie van de CO²-uitstoot van het wagenpark en in 2014/​2015 op het individuele brandstofverbruik van de medewerkers. In 2015 is het eerder ingezette beleid om medewerkers te motiveren om gebruik te maken van alternatieve reismethodes (OV, carpoolen, fiets etc.) en de hierdoor bespaarde CO2 uitstoot inzichtelijk te maken doorgezet. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een totale besparing van 7,3 ton CO2 (was 2,3 ton CO2 in 2014)! Verder lag in 2015 de focus met name op het verder reduceren van energieverbruik van de kantoorlocatie.

2016 staat in het teken van het evalueren van het meerjaren CO2 reductieprogramma 2013-2015 en het ontwerpen en invoeren van een nieuw meerjaren reductieprogramma

Download: CO2-reductieprogramma 2013-2015, Tussentijdse evaluatie CO2 reductieprogramma 2013-2015

Ketenanalyse

In 2013 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 uitgevoerde ketenanalyse herzien. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is begin 2014 opnieuw herzien en verder onderbouwd naar aanleiding van de organisatorische wijziging van SPITZKE SPOORBOUW.

Download: Ketenanalyse spoorballast

Sectorinitiatieven (3.D.1)

De afgelopen jaren heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. In 2015 hing het voortbestaan van deze werkgroep aan een zijden draadje. Onder aanvoering van SPITZKE is vervolgens besloten om de werkgroep toch te laten blijven bestaan en met nieuw elan verder te werken aan een duurzame toekomst!

Verder heeft SPITZKE in 2015 actief deelgenomen aan de Stakeholdersdialoog Duurzaam Spoor en het congres “Duurzame Spoormaterialen” van initiatiefnemer ProRail. Beide initiatieven streven naar een duurzamere spoorbranche.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.

2014

Download: Handboek CO2 2014 inclusief communicatieplan, CO2 Bewust Certificaat niveau 5

Footprint 2012-2013 (3C)

SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO²-footprint over 2012-2013. Deze footprint is geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. In onderstaande trendanalyse, waarin ook de 2e helft van 2013 is opgenomen, is te zien dat de CO2-uitstoot door de reorganisatie van SPITZKE SPOORBOUW in 2013 sterk is gedaald.

Download: Trendanalyse Footprints, Verklaring Verificatie Emissieinventaris 

Voortgang CO2-reductieprogramma 2013-2015 (4B2) (3B2)

Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de jaren 2013 t/​m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. De focus lag in 2013 op reductie van de CO2-uitstoot van het wagenpark. Dit jaar is inzicht ontstaan in het individuele brandstofverbruik van de medewerkers die een leaseauto rijden. Er is binnen het team gebrainstormd over de beste manier om het brandstofverbruik per medewerker te verlagen. De conclusie is dat een groepsaanpak met een gemeenschappelijk doel beter zal werken dan een onderlinge competitie met individuele doelstellingen. De groepsaanpak zal in 2014 van start gaan.

Download: CO2-reductieprogramma 2013-2015

Ketenanalyse

In 2013 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 uitgevoerde ketenanalyse herzien. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is begin 2014 opnieuw herzien en verder onderbouwd naar aanleiding van de organisatorische wijziging van SPITZKE SPOORBOUW.

Download: Ketenanalyse spoorballast

Sectorinitiatieven (3.D.1)

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.

Net als voorgaande jaren neemt SPITZKE ook in 2014 deel aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen.